משרד המשפטים מודיע על הקמת ועדה לאיתור מועמדים למילוי משרת ראש רשות הפטנטים – רשם הפטנטים בירושלים

תיאור:

עמידה בראש רשות הפטנטים במשרד המשפטים, המונה כ200- עובדים, וכן אחריות
מנהלית ומקצועית על פעילות הרשות לשם הגשמת מטרותיה ויעדיה, בהתאם לחוק
הפטנטים, התשכ"ז1967- (להלן – חוק הפטנטים).
גיבוש מדיניות הרשות, קביעת נהלים וסדרי עבודה, קביעת יעדים ותכניות עבודה,
קידומם ופיקוח אחר יישומם.
הובלת תהליכי חקיקה רלוונטיים ואסדרה.
הנעת תהליכים מורכבים ומתן שירות לציבור, לרבות הדרכה והסברה.
הפעלת סמכויות מכוח חוק הפטנטים, התשכ"ז1967-; פקודת סימני המסחר [נוסח
חדש], התשל"ב1972-; חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה1965-;
חוק העיצובים, התשע"ז2017-; ופקודת הפטנטים והמדגמים.
אחריות ניהולית, מנהלית ומקצועית על פעילות יחידות הרשות, הנחייה ופיקוח על
עבודת המנהלים, עובדי הרשות, ובכלל זה אחריות על הכשרה והדרכה.

דרישות:

השכלה: תואר אקדמי ראשון במשפטים.
רישיונות:
**********
רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו
מוגבלת בהתאם לסעיף 52ב לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א.1961-
מועמד שחברותו מוגבלת כאמור, יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין
(בתוקף) אם ייבחר לתפקיד, וכתנאי לשיבוץ במשרה.
ניסיון
*************
א. ניסיון מקצועי
7 שנות ניסיון בעבודה משפטית (לא כולל תקופת ההתמחות), באחד או יותר
מהתחומים הבאים: קניין רוחני או פטנטים או סימני מסחר או מדגמים.
ב. ניסיון ניהולי
ניסיון בניהול של 8 עובדים ומעלה, לפרק זמן של 5 שנים לפחות.
הניסיון יכול להיות חופף או מצטבר.
לבעלי תואר שני תופחת תקופת הניסיון הנדרשת בשנה אחת בהתאמה.
ג. בהתאם לחוק הפטנטים, נדרש כי המועמד יהיה כשיר להתמנות כשופט בית
משפט מחוזי.*
* כשירות להתמנות כשופט בית המשפט המחוזי:
.1 מי שכיהן במשך תקופה של ארבע שנים כשופט של בית משפט שלום, או;
.2 מי שרשום ומי שזכאי להיות רשום, בפנקס חברי לשכת עורכי

הדין,ועסק,ברציפות או לסירוגין, לא פחות משבע שנים, מהן לפחות שלוש שנים
בארץ, באחד או באחדים מן הדברים האלה:
א. עריכת דין;
ב. שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או בשירות אחר שנקבעו
בתקנות לעניין זה;
ג. הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה למשפט שנקבעו בתקנות
לעניין זה.
הניסיון הנדרש בסעיף ג' יכול להיות חופף או מצטבר לניסיון הנדרש בסעיפים א'
ו-ב'.

נתונים רצויים
*************
ניסיון בתחומים הבאים:
– 5 שנות ניסיון בניהול פרויקטים
– הובלת תהליכים ארגוניים ועיצוב מדיניות
– עבודה מקצועית וידע בתחומים טכנולוגיים
– עבודה עם ארגונים בינלאומיים
שפות: כושר הבעה בכתב ובעל-פה ברמה גבוהה מאד בשפות העברית והאנגלית, רצוי
בשפות נוספות

מספר משרה: 31756

שתפו את המשרה והעבירו הלאה :)
גלילה לראש העמוד

שליחת קורות חיים

למשרה: משרד המשפטים מודיע על הקמת ועדה לאיתור מועמדים למילוי משרת ראש רשות הפטנטים – רשם הפטנטים בירושלים

* שדות חובה

הזדמנות שנייה ואחרונה!
הגשת מועמדות למלגה ללימודים אקדמיים לשנת הלימודים תשע"ט ללומדי תואר ברמה א' בלבד

עקב שינויים בתכנית הותת, והפיכתה מתכנית הלוואת לתכנית מלגות, קרן קמ"ח נותנת הזדמנות שנייה לכל אלו אשר לומדים/ות בשנת הלימודים תשע"ט, תואר אקדמי ראשון או שני אשר מדורג ברמה א' במדרג רמות הלימוד (מחשבים, הנדסה, רפואה וכדו') ואשר לא קבלו מאיתנו תשובה חיובית לשנת תשע"ט.

שימו לב, טופס זה מיועד אך ורק ללומדים בשנה תשע"ט אשר התחילו את לימודיהם בחודש אוקטובר 2018
ואינם מקבלים מלגה מקרן קמ"ח.

הרישום לשנה הבאה – תש"פ יפתח בנפרד לקראת תחילת שנה"ל, נא עקבו באתר שלנו.

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך יום רביעי ז' תמוז תשע"ט 10.07.2019

תודה, הפרטים שלך נשלחו בהצלחה

דילוג לתוכן