קדמה- המגזין לפיתוח כלכלי של קרן קמ"ח | גליון מס' 2 | תשרי תשפ"ב

3 תלמידים יקרים, ראש השנה הקרב הבא הוא תחילתה של שנת השמיטה. ךָ ֶ ת ָ מ ֲ א ַ ל ְ ךָ ו ּ ְ ד ְ ב ַ ע ְ ךָ וּל ְ ה ל ָ ל ְ כ ָ א ְ ם ל ֶ כ ָ ץ ל ֶ ר ָ א ָ ת ה ּ ַ ב ׁ ַ ה ש ָ ת ְ י ָ ה ְ בפרשת בהר כתוב "ו ךְ". ּ ָ מ ִ ים ע ִ ר ּ ָ ג ַ ךָ ה ְ ב ׁ ָ תוֹש ְ ךָ וּל ְ יר ִ כ ׂ ְ ש ִ ל ְ ו מהותה של שנת השמיטה היא שביתה והתנתקות מהנכסים החומריים שלנו וזאת על ידי פתיחת שערי השדות שלנו לנזקקים. הקב"ה זיכה רבים מאיתנו בשפע חומרי ובשפע רוחני. בשנת השמיטה הקב"ה י ִ י ל ִּ מצפה מאיתנו לחלוק את השפע הזה עם אחינו וזאת מתוך ההבנה ש: "כ י". ִ ד ָּ מ ִ ם ע ֶּ ת ַ ים א ִ ב ׁ ָ תוֹש ְ ים ו ִ ר ֵ י ג ִּ ץ כ ֶ ר ָ א ָ ה כל מה שיש לנו זה פיקדון מיד הקב"ה ובשנת השמיטה כולנו הופכים ל"גרים ותושבים" החיים מידו הפתוחה של ה'. קרן קמ"ח שמה לה למטרה לאפשר לכל משפחה חרדית להתפרנס בכבוד וזאת מתוך אמונה כי השפע והיציבות החומרית של בוגרינו תמיד יגיעו עם ההכרה העמוקה שמה שנתן לנו ה' ניתן על מנת לחלוק עם אחינו הזקוקים לעזרתנו. כל אחד ואחת מכם שיצא לפרנס את משפחתו הוא שליח מצווה שנושא את הדגל של "משא ומתן באמונה" ובידכם להיות אות דוגמא ומופת לרבים אחרים כיצד ניתן להיות בני תורה ויראי שמיים בכל מקום. ה ָ נ ּׁ ָ ש ּ ַ ם ב ֶ כ ָ י ל ִ ת ָ כ ְ ר ּ ִ ת ב ֶ י א ִ ית ּ ִ ו ִ צ ְ יה"ר שתזכו לשפע המובטח לשומרי השמיטה "ו ים" ִ נ ּׁ ָ ש ַ לֹשׁ ה ׁ ְ ש ִ ה ל ָ בוּא ּ ְ ת ַ ת ה ֶ ת א ׂ ָ ש ָ ע ְ ית ו ּׁ ִ ש ּׁ ִ ש ַ ה בברכת שנה טובה ומתוקה מתוך בריאות אושר ועושר אוהבכם מוטי פלדשטיין מנכ"ל קרן קמ"ח

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==