תרומות

קרן ק.מ.ח. היא קרן וולונטרית שמקורות ההכנסה שלה הם כספי נדיבים הרואים עמה עין בעין את חשיבות קידום התעסוקה החרדית וכן תקציבים ממשלתיים המיועדים לצורך זה. כל כספי הקרן נועדו אך ורק למטרה חשובה זו.
על מנת שנוכל לסייע במהירות לכל פונה, אנו זקוקים גם לעזרתכם. בין אם נעזרתם בקרן ובין אם לאו, תוכלו להיות שותפים לפרנסתן של משפחות רבות בציבור החרדי, על ידי תרומה לקרן. אל תשכחו את דברי הנביא: איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק". עזרו לנו לעזור לאחרים.

לתרומות בדרכים נוספות צרו קשר במייל nomi@melocpa.co.il

כל תרומה לקרן ק.מ.ח. מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 (מספר עמותה: 580-472-355).