בירורים כספיים:

סטודנטים מקבלי מלגה? במידה ויש לכם שאלות בירורים או כל פניה בנושא המלגה כאן תוכלו למלאות את פרטיכם בטופס הרצ"ב ופנייתכם תענה בימים הקרובים.

לתשומת לבכם! הפניות מיועדות אך ורק למקבלי מלגות בפועל.

לפני ששואלים, אולי תמצאו פה את התשובות:

ראשית נאחל לך מזל טוב ובהצלחה בהמשך הדרך!

שנית, עם סיום הלימודים, עליך לשלוח צילום של תעודת הסיום או האישור זכאות לתואר למייל: sk@kemach.org

עם שליחת התעודה, נשלח לך בדואר לכתובת הרשומה אצלנו חזרה את הצ'קים (כשהם מבוטלים) שהפקדת אצלינו בתחילת תהליך קבלת המלגה,

כמו"כ במידה ונשאר סכום אחרון שעדיין לא שולם לך, אנחנו נעביר לך אותו לאחר שליחת התעודה.


במידה ומדובר בלימודי אקדמיה בתכנית ההלוואות של הותת,
צריך לשלוח למייל: sk@kemach.org את האישור זכאות לתואר, וברבעון הקרוב לשליחה קמח תפרע בבנק 70% או 40% (תלוי בתכנית הלימודים) מגובה ההלוואה ואת היתרה להחזיר לבנק.

המלגה של קרן קמח מועברת לאחר הצגת קבלות תשלום ששולם השכ"ל למכללה, יתכן ולא שלחת מספיק קבלות לקמח,

קבלות יש לשלוח למייל: sk@kemach.org

אז ככה, החל משנת תשע"ט ישנה תכנית חדשה לסטודנטים חדשים בלבד

בתכנית זו מדובר רק במלגה ללא הלוואה בכלל. לחצו בלינק הזה ותראו איך זה עובד 

התכנית הישנה לסטודנטים שהגישו בקשה עד לשנת תשע"ח ומקבלים ונמצאים בתכנית, המלגת ותת מתנהלת באופן כדלקמן:

הסטודנט קיבל אישור מקמח לקבלת הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט של עד 10 אלש"ח לכל שנת לימודים, הלוואה מעוברת עפ"י רוב בחמישה פעימות ולאחר הצגת קבלות וכל האישורים הנדרשים.

לאחר סיום התואר קרן קמח פורעת 70% או 40% (תלוי בתחום הלימודים) מגובה הלוואה, כך שהסטודנט צריך להחזיר לבנק רק את יתרת ההלוואה, ושאר הסכום נהפך למענק לימודים

לתשומת לבכם, פירעון ההלוואה מתבצע פעם ברבעון ורק לאחר הצגת אישור הזכאות לתואר ושליחתו למייל: sk@kemach.org

העברת המלגות מתבצעת פעם בחודש בסוף החודש. ויתכן שהסטודנט יראה את הכסף בחשבון רק בתחילת החודש הבא.

במקרה של הפסקת לימודים נבקשך ליצור קשר באופן מידי עם משרדנו לצורך הסדרת החזר התשלום וסיום ההתקשרות בינינו.  במייל: sk@kemach.org

וכפי שהתחייבת במכתב התחייבות אשר עליו חתמת, (סעיף 4.3) : ידוע לי כי בכל מקרה של הפסקתהלימודים מכל סיבה שהיא, רשאית העמותה לדרוש ממני את החזרת הסכום ששולם לי, הוחזר לי אוששולם עבורי, כולו או חלק אני מודע/ת לכך שככל ששולמו לי, הוחזרו לי או ששולמו עבורי סכומים גבוהים יותר, עשוי גם הסכום שאדרש לשלם להיות גדול יותר. קביעת הסכום אותו אדרש לשלם נתון לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה"

ההחזר יתבצע באמצעות הצ'קים שהפקדת אצלנו.

כשזה יעודכן במערכת תקבל/י על כך עדכון באופן מידי במייל.

 

כל אחד יקבל בתחילת נובמבר 2019 הודעה נפרדת למייל שלו, עם הנחיות מה בדיוק עליו לשלוח בשביל שיוכל לקבל מלגה גם השנה.

נא לעקוב

ניתן לשלוח צ'קים של חבר או מכר, אבל מכיון שהצ'קים אינם שלך, על בעלי הצ'קים לחתום על כתב ערבות שאותו תוכל להוריד מהלינק הזה

ולהחזיר את זה חזרה חתום למייל: sk@kemach.org או לפקס 072-2446-772.

ניתן לקבל טופס פירוט תשלומים של המלגות נא פנו במייל: sk@kemach.org 

 

יצירת קשר מחלקת כספים ומלגות:

לתשומת לבכם: הפניות בטופס זה מיועדות אך ורק למקבלי מלגות בפועל!

לבירורים בנושאים אחרים נא פנו בלינק הזה