משפיעים

תכנית משפיעים הינה מיזם משותף של קרן ק.מ.ח, נציבות שרות המדינה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד הפנים ומהווה תוצר החלטת ממשלה 869 בדבר שילוב הציבור החרדי בשרות המדינה. במרכז התכנית בניית עתודה חרדית מצטיינת, אשר תשתלב בתפקידים משמעותיים בדרגי כניסה לשרות המדינה ולשלטון המקומי, דבר אשר יאפשר בניית מדיניות ציבורית טובה וממלכתית יותר, לרווחת הציבור הישראלי כולו. התוכנית מיועדת לחרדים (על פי חוק שרות המדינה), אקדמאים בעלי תואר ראשון אשר סיימו את לימודיהם במהלך השנים האחרונות, בעלי מוטיבציה גבוהה ללמידה ולעשיה, להט פנימי ומצוינות, בעלי יכולות הובלה והשפעה אשר רואים עצמם מחויבים למסלול ארוך טווח של עשיה למען הכלל. בכל שנה נפתחים בדרוג שני מחזורים של התכנית, מחזור גברים ומחזור נשים, בכל מחזור עד 25 משתתפים אשר מגויסים כעובדי מדינה, עוברים הכשרה ייעודית במשך שישה חודשים ובסופה משולבים בתפקידים משמעותיים במשרדי הממשלה השונים וברשויות השלטון המקומי. תכנית ההכשרה מתקיימת ברובה בירושלים, בשיתוף המכללה למדינאות ועוסקת באשכולות תוכן מגוונים- מדינת ישראל והחברה הישראלית, שרות המדינה והשלטון המקומי, מערכות הממשל המרכזיות, ממשקים עם המגזר העסקי והאזרחי ועוד. לצד ההכשרה העיונית כוללת התכנית תהליכים אישיים לפיתוח זהות מקצועית, תהליכים קבוצתיים לבניית רשת עמיתים, הקניית כלים מקצועיים וכלים ניהוליים וכל זאת במתודולוגיות שונות ומגוונות- הרצאות, מפגשים, סיורים ברחבי הארץ, עבודות חקר, ליווי בעלי תפקידים ועוד. עם סיום פרק ההכשרה, ישולבו הבוגרים בתפקידים משמעותיים בדרגי כניסה הייעודיים לבוגרי התכנית, למשך שנתיים לפחות, כל אחד על פי יכולותיו והתאמתו ובהתאם לצרכי המדינה והרשויות. 20 עמיתי המחזור הראשון של התכנית נבחרו בקפידה מתוך מאות מועמדים והחלו את צעדיהם הראשונים בתכנית ב- 28/1/2018. תחילתו של תהליך המיון למחזור הנשים הראשון בחודש פברואר לקראת פתיחתו באוקטובר 2018.