מובילות

מובילות הינה תכנית מצוינות ייחודית ליצירת מנהיגות תעסוקתית לנשים חרדיות.

  • התכנית מלווה נשים חרדיות בעלות מקצוע בתהליך קידום תעסוקתי עד להשתלבותן בתפקידים ההולמים את כישוריהן, השלכתן ושאיפותיהן.

 

  • רציונל התכנית בנו על כך שגם אם רוב הנשים חרדיות עובדות ומרביתן אך רוכשות השכלה רחבה ומיומנת חיוניות המסייעות להן להשתלב בשוק התעסוקה בשיעורים משביעי רצון. עדיין במרבית המקרים הן אינן מצליחות להשתלב בתפקידים ההולמים את כיוריהן, והמספקים שכר ראוי ואופק קידום מקצועי