פרשת שמיני

עם הפנים לפסח, אפשר לשכוח שלפני שבוע בדיוק חגגנו פורים (לפחות הירושלמים שבינינו). בשעה שכולנו התרוצצנו עם משלוחי מנות והיינו עסוקים בהכנות למשתה פורים, ישבו סטודנטים מתכנית 'אבני דרך' בבית מדרש בבני ברק והקדישו זמן ארוך לשיעור בענייני דיומא ולימוד גמרא בחברותות. אשרי חלקם.

סטודנטים אלה וסטודנטים בתכניות אחרות של קרן ק.מ.ח, ימשיכו להיות מוקד הפעילות העיקרי של הקרן. השבוע נפגשה הנהלת הקרן עם אנשי המועצה להשכלה גבוהה לבחינת אפשרויות להגדלת תקציב המלגות לרווחת הסטודנטים. נציגי המל"ג הביעו את שביעות רצונם מהפעילות המקצועית של קרן ק.מ.ח ואת מחוייבותם להמשך והרחבת הסיוע לסטודנטים חרדים.

נושא תקצוב הסטודנטים ותכניות הלימוד העתידיות עלה השבוע גם בתכנית משפיעים – חרדים לשירות המדינה ולשלטון המקומי. העמיתות השתתפו השבוע במשחק אסטרטגי לפיתוח מודל עבודה רב מגזרי (ממשלה, שלטון מקומי, חברה אזרחית וגופים עסקיים), שיתאים את המשק הישראלי לשוק העבודה המשתנה. בין אורחי "מסיבת העיתונאים" היה גם מוטי אלישע הממונה על זרוע התעסוקה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

המשפיעות חולקו לצוותי עבודה שעסקו בתכניות לעתיד מהיבטים שונים. כך לדוגמא צוות חינוך בראשות עמיתה שייצגה את פרופ' יפה זילברשץ יו"ר הות"ת, בדק את המחסומים והאתגרים של שילוב חרדים באקדמיה וכן אלטרנטיבות איכותיות שאינן אקדמיות לרכישת מקצוע.

גם חיים עמר מנכ"ל רשות התעסוקה העירונית ויחיאל אמויאל מנכ"ל מרכז כיוון השתתפו במסע"ת, יחיאל אמויאל שיתף את עמיתות התכנית בנסיון הרב שהוא צבר במשך חמש שנות פעילות מרכז כיוון. העמיתות התעניינו בדרכים הנכונות להגברת השתתפות החרדים בשוק העבודה ובמסלולי ההכשרה המקצועית המוצעים כיום.

האם התכניות שלהן יהיו הבסיס למדיניות הממשלה בשנים הקרובות? הלוואי!

שבת שלום

שתפו