בירורים כספיים:

סטודנטים מקבלי מלגה? במידה ויש לכם שאלות בירורים או כל פניה בנושא המלגה כאן תוכלו למלאות את פרטיכם בטופס הרצ"ב ופנייתכם תענה בימים הקרובים.

לתשומת לבכם! הפניות מיועדות אך ורק למקבלי מלגות בפועל.

לפני ששואלים, אולי תמצאו פה את התשובות:

הבהרות והסבר קבלת מלגת קרן קמ"ח תשפ"א:

  1. המלגה תועבר ישירות לחשבון הסטודנט/ית בכפוף לשליחת קבלות בגובה שכר הלימוד. לדוגמא: סטודנט ששלח קבלות במשך השנה על סך 5,000 ₪ ולומד לתואר ברמה א' יקבל 70% מסך התשלום ששילם למוסד הלימודים, כלומר 3,500 ₪.
  2. רק סטודנט ששילם את מלוא שכר לימוד השנתי והציג את האישור תשלום לקרן, יקבל את המענק המקסימאלי לפי מדרג מקצועות הלימוד.
  3. התשלומים יינתנו בפריסת תשלומים של עד 7 תשלומים בשנה החל מחודש ינואר. (בשנת תש"פ התשלומים יתחילו בסוף חודש מאי וישולמו ב- 3 תשלומים)
  4. קבלות במשך השנה ניתן להעלות בפורטל האישי במשך כל השנה, קבלות שישלחו עד ה-15 לחודש, יעודכנו באותו החודש, לאחר התאריך הנ"ל יעודכנו בחודש שלאחריו.
  5. הסכומים ישולמו ישירות לחשבון הבנק של התלמיד/ה בלבד.
  6. תשלומי המלגה מועברים מדי חודש בין העשרים וחמש לסוף החודש הלועזי.
  7. במידה ולימודי התואר לא התחילו בתוך 60 יום ממועד תחילתן המתוכנן, המלגה מתבטלת באופן אוטומטי, אא"כ יעודכן מועד לימודים חדש בתוך המועד. עדכון זה באחריות התלמיד/ה.
  8. התשלום האחרון בגין תואר, מותנה בהצגת תעודת גמר/אישור זכאות לתואר ממוסד הלימודים. ללא הצגת תעודה או אישור כנ"ל לא נוכל להעביר תשלום אחרון.

על פי הנחיות המל"ג, בעקבות כמות הרישום הגבוהה ומגבלת התקציב,
השנה סטודנטים/יות שלומדים/ות תואר ראשון או שני שמדורג ברמה א'.
וכן סטודנטים/יות שלומדים/ות תואר ראשון שמדורג ברמה ב', ושעמדו בכל זמני ההגשה, הם בלבד יהיו זכאים להצטרף לתכנית המלגות
לאחר בדיקת הנתונים בבקשתך נמצאת כמי שלומד תואר שמדורג ברמה ג' (עפ"י הטבלה הזו: https://bit.ly/37Z552x)

קבלות מעלים בפורטל האישי:
עליך לצרף אישורי תשלום כדלהלן:
סטודנטים הלומדים במכללות השונות (ואשר משלמים בהוראת קבע): עליהם לשלוח אישור מ"מדור שכר לימוד" של המכללה על הוראת קבע מסודרת על כל השנה, בציון סכום עלות הלימודים השנתי.

סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות: עליהם לשלוח כל קבלה שמשלמים למוסד הלימודים במשך השנה, או לחילופין 'דף/אישור מצב חשבון' מהאוניברסיטה (לא מהבנק) בו מופיעים פירוט תשלומי הסטודנט/ית עבור שכר הלימוד למוסד הלימודים. הלומדים באוניברסיטה הפתוחה יש לשלוח אישורי תשלום על קורסים או לחילופין לשלוח אישור מרוכז.

סטודנטים הלומדים במרכז אקדמי לב וסניפיו: עליהם לשלוח (כל פעם שמתווסף תשלום) את ה'מצב חשבון' מהאזור האישי באתר המכללה (לב-נט) בו מופיעים פירוט תשלומי הסטודנט עבור שכר הלימוד למכללה.
או לחילופין כל קבלה שמשלמים למוסד הלימודים במשך השנה.
צריך לזכור לשלוח לאורך כל השנה. כל קבלה שמשלמים או מצב חשבון מעודכן שמופיע בו כל תשלומי שכר הלימוד באופן מרוכז

ראשית נאחל לך מזל טוב ובהצלחה בהמשך הדרך!

כשמדובר בלימודי הכשרה מקצועית:

עם סיום הלימודים, עליך לשלוח צילום של תעודת הסיום או האישור זכאות לתואר למייל:simcha@kemach.org

עם שליחת התעודה, נשלח לך בדואר לכתובת הרשומה אצלנו חזרה את הצ'קים (כשהם מבוטלים) שהפקדת אצלינו בתחילת תהליך קבלת המלגה,

כמו"כ במידה ונשאר סכום אחרון שעדיין לא שולם לך, אנחנו נעביר לך אותו לאחר שליחת התעודה.


במידה ומדובר בלימודי אקדמיה:

בתכנית ההלוואות של הותת,
להעלות את האישור זכאות לתואר בפורטל האישי: https://kemach.kala-crm.co.il/,

וברבעון הקרוב לשליחה קמח תפרע בבנק 70% או 40% (תלוי בתכנית הלימודים) מגובה ההלוואה ואת היתרה להחזיר לבנק.

המלגה של קרן קמח מועברת לאחר הצגת קבלות תשלום ששולם השכ"ל למכללה, יתכן ולא שלחת מספיק קבלות לקמח,

קבלות יש לשלוח למייל:simcha@kemach.org

אז ככה, החל משנת תשע"ט ישנה תכנית חדשה לסטודנטים חדשים בלבד

בתכנית זו מדובר רק במלגה ללא הלוואה בכלל. לחצו בלינק הזה ותראו איך זה עובד 

התכנית הישנה לסטודנטים שהגישו בקשה עד לשנת תשע"ח ומקבלים ונמצאים בתכנית, המלגת ותת מתנהלת באופן כדלקמן:

הסטודנט קיבל אישור מקמח לקבלת הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט של עד 10 אלש"ח לכל שנת לימודים, הלוואה מעוברת עפ"י רוב בחמישה פעימות ולאחר הצגת קבלות וכל האישורים הנדרשים.

לאחר סיום התואר קרן קמח פורעת 70% או 40% (תלוי בתחום הלימודים) מגובה הלוואה, כך שהסטודנט צריך להחזיר לבנק רק את יתרת ההלוואה, ושאר הסכום נהפך למענק לימודים

לתשומת לבכם, פירעון ההלוואה מתבצע פעם ברבעון ורק לאחר הצגת אישור הזכאות לתואר ושליחתו למייל: sk@kemach.org

העברת המלגות מתבצעת פעם בחודש בסוף החודש. ויתכן שהסטודנט יראה את הכסף בחשבון רק בתחילת החודש הבא.

במקרה של הפסקת לימודים נבקשך ליצור קשר באופן מידי עם משרדנו לצורך הסדרת החזר התשלום וסיום ההתקשרות בינינו במייל:simcha@kemach.org

וכפי שהתחייבת במכתב התחייבות אשר עליו חתמת, (סעיף 4.3) : ידוע לי כי בכל מקרה של הפסקתהלימודים מכל סיבה שהיא, רשאית העמותה לדרוש ממני את החזרת הסכום ששולם לי, הוחזר לי אוששולם עבורי, כולו או חלק אני מודע/ת לכך שככל ששולמו לי, הוחזרו לי או ששולמו עבורי סכומים גבוהים יותר, עשוי גם הסכום שאדרש לשלם להיות גדול יותר. קביעת הסכום אותו אדרש לשלם נתון לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה"

ההחזר יתבצע באמצעות הצ'קים שהפקדת אצלנו.

כשזה יעודכן במערכת תקבל/י על כך עדכון באופן מידי במייל.

 

כל אחד יקבל בתחילת שנת הלימודים הודעה נפרדת למייל שלו, עם הנחיות מה בדיוק עליו לשלוח בשביל שיוכל להמשיך לקבל מלגה גם השנה.

נא לעקוב במייל או בפורטל האישי

ניתן לקבל טופס פירוט תשלומים של המלגות נא פנו במייל:simcha@kemach.org

 

יצירת קשר מחלקת כספים ומלגות:

לתשומת לבכם: הפניות בטופס זה מיועדות אך ורק למקבלי מלגות בפועל!

לבירורים בנושאים אחרים נא פנו בלינק הזה