חדשות ועידכונים

נפתח להגשה 'מלגת משרד החינוך'

נפתח הרישום לקבלת מלגה של משרד החינוך

להגשה יש ללחוץ על הלינק הזה:

https://loans.education.gov.il/

קרן הסיוע לסטודנטים – שנת הלימודים תשע”ט