נפתח הרישום לקבלת מלגה של משרד החינוך

נפתח הרישום לקבלת מלגה של משרד החינוך

להגשה יש ללחוץ על הלינק הזה:

https://loans.education.gov.il/

שתפו