משרד העבודה והרווחה

ממשלתי בו מרוכזים כלים לעידוד הצמיחה הכלכלית של ישראל, בין תפקידיו: מיצוי פוטנציאל הון האנושי והשבחתו ויצירת מקומות עבודה תוך הענקת עדיפות לאוכלוסיות מיוחדות.

המועצה להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה היא המוסד הממלכתי המטפל בכל ענייני ההשכלה הגבוהה בישראל. המועצה או בשמה המקוצר 'המל"ג' מבצעת את תפקידיה על פי הסמכויות המוענקות לה בחוק. המועצה היא זו שמתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה במדינה. במסגרת פעילותה הקימה הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה (ה'ות"ת') תכנית להלוואות ומלגות לסיוע בשכר לימוד לסטודנטים חרדים באקדמיה.

JDC ג'וינט ישראל

השלוחה הישראלית של ארגון הסיוע היהודי שהוקם לפני יותר ממאה שנה. פעילותה בישראל מתמקדת בשוויון הזדמנויות וצמצום פערים בחברה הישראלית. תכנית תב"ת הינה שותפות בין הג'וינט וממשלת ישראל, לפיתוח שירותים חברתיים אשר יסייעו ליציאה ממעגל העוני על ידי שילוב וקידום בתעסוקה.

הרל"י

תאגיד סטטוטורי שהוקם על פי חוק, במטרה ליזום, לתכנן ולעודד פעולות לפיתוחה הכלכלי של ירושלים,ולקדמה כעיר בינלאומית ומובילה בתחום הכלכלי ובאיכות החיים במרחב הציבורי. הרשות יוזמת ומובילה בתכנון ובפיתוח העיר, והיא שותפה מרכזית בהפעלת מרכז 'כיוון' בירושלים, המופעל על-ידי קרן ק.מ.ח.

MOSHAL Scholarship Program תכנית המלגות של משפחת מושל

הקרן שהוקמה על ידי מר מרטין מושל, שמה לה למטרה לדרבן ולעודד תלמידים בעלי יכולות כלכליות נמוכות, הנחושים להגיע למיצוי הפוטנציאל שלהם, להגיע להישגים שיובילו לקריירה מוצלחת.

קרן וואהל

קרן וואהל ע"ש מוריס וויואן וואהל מאגדת שורה ארוכה של קרנות פילנתרופיות שמטרתן לסייע בשיפור תנאי חייהן של קהילות יהודיות בעולם כולו.

UJA הפדרציה של יהודי ניו-יורק

הפדרציה של יהודי ניו-יורק קיימת קרוב למאה שנה ומפעילה רשת של מרכזי קהילה, תרבות ורווחה ברחבי העולם. הפדרציה רואה חשיבות גדולה מאוד בפעילות יהודית משותפת של יהודים למען יהודים.

Ujia מגבית בריטניה

מגבית בריטניה פעילה בישראל ובבריטניה במטרה להרחיב את החיבור היהודי. חלק גדול מפעילותה מתמקד בתמיכה בתוכניות חינוכיות ותעסוקתיות.

עתידים - חלמי"ש

תכנית חלמי"ש (חרדים לומדים מקצועות ישימים), פועלת לשילוב גברים חרדים בעולם ההשכלה הגבוהה ובתעשייה הישראלית. הסטודנטים בתכנית לומדים לתואר ראשון בהנדסה ומדעים ב'מכון לב' וב'טכניון'. בסיום הלימודים מסייעת התכנית לבוגרים להשתלב בתעשייה.

משרד הכלכלה – האגף להכשרה מקצועית

אגף בכיר להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח-אדם במשרד הכלכלה, מהווה זרוע ממשלתית להכשרת ההון האנושי והמקצועי בהתאמה לצרכיו המשתנים והמעודכנים של המשק הישראלי. מדי שנה האגף מכשיר ומסמיך עשרות אלפי מבוגרים (בני 18+) במאות מגמות לימוד, במסלולי הלימוד המותאמים לצרכי האוכלוסיות השונות. ופועל לשיפור מעמדה ויוקרתה של ההכשרה המקצועית בארץ

עיריית ירושלים – הרשות העירונית לתעסוקה

הרשות העירונית לתעסוקה פועלת לגיבוש מדיניות כוללת בתחום התעסוקה, מטרת הרשות היא לסייע לתושבי ירושלים ולמעסיקים בעיר בהשמה ובהכשרת כ"א ולהביא למיצוי ומקסום פוטנציאל ההון האנושי הקיים בעיר ולהגדלת מקורות התעסוקה אשר יתרום במישרין לפיתוחה הכלכלי וחוסנה החברתי של ירושלים.

אחים גלובל

העמותה הוקמה במטרה לסייע ליזמים חרדים, ביצירת סביבות עבודה מתאימות, הנגשת יידע, כלי מימון, מנטורים, גופי השקעה/משקיעים, וקשרים בינלאומיים בקהילה החרדית, בתחומים הרלבנטיים.