​הרשות העירונית לתעסוקה פועלת לגיבוש מדיניות כוללת בתחום התעסוקה, ​ מטרת הרשות היא לסייע לתושבי ירושלים ולמעסיקים בעיר בהשמה ובהכשרת כ"א ולהביא למיצוי ומקסום פוטנציאל ההון האנושי הקיים בעיר ולהגדלת מקורות התעסוקה אשר יתרום במישרין לפיתוחה הכלכלי וחוסנה החברתי של ירושלים.