אגף בכיר להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח-אדם במשרד הכלכלה, מהווה זרוע ממשלתית להכשרת ההון האנושי והמקצועי בהתאמה לצרכיו המשתנים והמעודכנים של המשק הישראלי. מדי שנה האגף מכשיר ומסמיך עשרות אלפי מבוגרים (בני 18+) במאות מגמות לימוד, במסלולי הלימוד המותאמים לצרכי האוכלוסיות השונות. ופועל לשיפור מעמדה ויוקרתה של ההכשרה המקצועית בארץ