הפרויקטים שלנו
מרכז 'כיוון' להכוונה תעסוקתית והשמה, מיסודם של משרד הכלכלה ועיריית ירושלים, פועל באזור
ירושלים ומשלים את פעילות קרן ק.מ.ח. על-ידי מתן ליווי אישי מלא למחפשי עבודה בציבור החרדי.
המרכז מציע סדנאות הכוון תעסוקתי, הכשרות בסיסיות לשוק העבודה, אבחון תעסוקתי, השמה, הפנייה למסגרות לימוד מסובסדות וסיוע לסטודנטים חרדיים במוסדות להשכלה גבוהה והכשרה מקצועית.מרכז 'כיוון' להכוונה תעסוקתית והשמה, מיסודם של משרד הכלכלה ועיריית ירושלים, פועל באזור ירושלים ומשלים את פעילות קרן ק.מ.ח. על-ידי מתן ליווי אישי מלא למחפשי עבודה בציבור החרדי. המרכז מציע סדנאות הכוון תעסוקתי, הכשרות בסיסיות לשוק העבודה, אבחון תעסוקתי, השמה, הפנייה למסגרות לימוד מסובסדות וסיוע לסטודנטים חרדיים במוסדות להשכלה גבוהה והכשרה מקצועית.
ביזמקס הינו מתחם עסקים חדשני לגברים חרדים תושבי ירושלים המופעל בשיתוף קרן ק.מ.ח.,
הרשות לפיתוח ירושלים ועמותת 'אחים'. מתחם העסקים ביזמקס פועל כהאב עסקי – קהילתי,
הפונה לקהל החרדי במטרה לפתח ולשדרג בעלי עסקים, עצמאיים ויזמים ולהביא את העסק
שלהם למקום טוב יותר, מפיק ומצליח.ביזמקס הינו מתחם עסקים חדשני לגברים חרדים תושבי ירושלים המופעל בשיתוף קרן ק.מ.ח., הרשות לפיתוח ירושלים ועמותת 'אחים'. מתחם העסקים ביזמקס פועל כהאב עסקי – קהילתי, הפונה לקהל החרדי במטרה לפתח ולשדרג בעלי עסקים, עצמאיים ויזמים ולהביא את העסק שלהם למקום טוב יותר, מפיק ומצליח.
מיגו פועלת באמצעות ק.מ.ח – קידום מקצועי חרדי, את מיגו יזמו ומובילים חברות הייטק, קרנות פילנתרופיה ומשרדי ממשלה. יחד עם שותפים נוספים, נבנתה תוכנית שעונה על הצורך של תעשיית ההייטק בעובדים מוכשרים ואיכותיים. העמותה שהוקמה בשנת 2007, עוסקת בקידום ושילוב המגזר החרדי בתעסוקה מפרנסת. אליה חברו חברות הייטק מובילות, שותפים ממשלתיים וקרנות פילנתרופיות, ויחד, נבנתה תוכנית שעונה בדיוק על הצורך של מועמדים לכניסה לעולם ההייטק, והצורך של התעשייה, בעובדים מוכשרים ואיכותיים.תכנית משפיעים הינה מיזם משותף של קרן ק.מ.ח, נציבות שרות המדינה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד הפנים ומהווה תוצר החלטת ממשלה 869 בדבר שילוב הציבור החרדי בשרות המדינה. במרכז התכנית בניית עתודה חרדית מצטיינת, אשר תשתלב בתפקידים משמעותיים בדרגי כניסה לשרות המדינה ולשלטון המקומי, דבר אשר יאפשר בניית מדיניות ציבורית טובה וממלכתית יותר, לרווחת הציבור הישראלי כולו.

'מובילות' היא תוכנית מצוינות ייחודית ליצירת מנהיגות תעסוקתית לנשים חרדיות. התכנית מלווה נשים חרדיות בעלות מקצוע בתהליך קידום תעסוקתי עד להשתלבותן בתפקידים ההולמים את כישוריהן, השכלתן ושאיפותיהן – תפקידים המאפשרים להן לפרנס את ביתן בכבוד ובתנאי שוויון. 'מובילות' פועלת להקמת רשת מעסיקים ידידים אשר לוקחים חלק אקטיבי בשינוי המציאות התעסוקתית של נשים חרדיות, באופן שמקדם את מטרותיהם'מובילות' היא תוכנית מצוינות ייחודית ליצירת מנהיגות תעסוקתית לנשים חרדיות. התכנית מלווה נשים חרדיות בעלות מקצוע בתהליך קידום תעסוקתי עד להשתלבותן בתפקידים ההולמים את כישוריהן, השכלתן ושאיפותיהן – תפקידים המאפשרים להן לפרנס את ביתן בכבוד ובתנאי שוויון. 'מובילות' פועלת להקמת רשת מעסיקים ידידים אשר לוקחים חלק אקטיבי בשינוי המציאות התעסוקתית של נשים חרדיות, באופן שמקדם את מטרותיהם

תכנית "אבני דרך" מיועדת לסטודנטים חרדים מצטיינים הלומדים לתואר ראשון משנה ב' ומעלה או סטודנטים לתואר שני.
מטרת התכנית הינה גיבוש וחיזוק הזהות התורנית של סטודנטים חרדים באקדמיה. התכנית מורכבת ממפגשים חד שבועיים שיתקיימו בימי חמישי בשעות הערב בשני סניפים במקביל, בירושלים ובבני ברק ותתפרס על פני כשנה עם הפסקות בבין הזמנים.
במפגשים נלבן סוגיות עקרוניות הנוגעות לזהות התורנית ונדון בערכים המשתנים והמתגבשים מחדש כתוצאה מהעיסוק בחיי המעשה,
הדיונים ינוהלו על ידי מנחים מקצועיים וילוו בפעילויות ואתגרים שונים, שמיעת זוויות נוספות ע"י רבנים ומרצים חיצוניים, במקביל לליבון ולימוד בצוותא של סוגיות רלוונטיות בהלכה.