הרב בן-ציון קוגלר

תושב ירושלים. בוגר ישיבות 'באר יעקב' ו'מאור התלמוד'. מנהל תלמוד תורה 'חוות דעת' ויושב ראש 'קרן השביעית'. בין השנים תשמ"ט-תשנ"ד (1989-1994) כיהן כחבר מועצת עיריית ירושלים. כיום מכהן כחבר הנהלה בגופים ציבוריים שונים.

"תושב ירושלים. בוגר ישיבות 'באר יעקב' ו'מאור התלמוד'. מנהל תלמוד תורה 'חוות דעת' ויושב ראש 'קרן השביעית'. בין השנים תשמ"ט-תשנ"ד (1989-1994) כיהן כחבר מועצת עיריית ירושלים. כיום מכהן כחבר הנהלה בגופים ציבוריים שונים."