ד"ר גבי פריי

"שילובם של החרדים בשוק העבודה היא משימה כלכלית וחברתית ראשונה במעלה ויש לה משמעות עליונה לצמיחה בת קיימא של המשק הישראלי. בנוסף, קיים רצון של החברה החרדית להתפרנס בכבוד. קמ"ח עם ההנגשה התרבותית המתאימה – מצליחה לשלב בין הצורך של המשק לרצון של הציבור החרדי"

"שילובם של החרדים בשוק העבודה היא משימה כלכלית וחברתית ראשונה במעלה ויש לה משמעות עליונה לצמיחה בת קיימא של המשק הישראלי. בנוסף, קיים רצון של החברה החרדית להתפרנס בכבוד. קמ"ח עם ההנגשה התרבותית המתאימה – מצליחה לשלב בין הצורך של המשק לרצון של הציבור החרדי"