מכרז לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית נהריה בע"מ

תיאור התפקיד :
החברה הנה "תאגיד עירוני", כמשמעו בפקודת העיריות, בבעלותה המלאה של
עיריית נהריה. החברה הכלכלית נהריה מתפתחת, תוך מטרה עיקרית לשמש
כמעטפת וזרוע ביצועית לפיתוח העיר והגדלת הכנסות לרשות. כיום עוסקת החברה
בתחומי פעילות מגוונים, אשר הינן בסמכותה של עיריית נהריה, ובכלל זה: ייזום
והשקעות בפרויקטים מניבים בעיר נהריה;
פיתוח כלכלי ומקורות הכנסה לרשות ולחברה
ניהול ופיקוח עבודות פיתוח תשתיות ציבוריות ובינוי מוסדות ציבור בדגש על מוסדות חינוך
ניהול פרוייקטים
ניהול מנהלת הסכם הגג;
ניהול נכסים עירוניים;
ניהול והפקת אירועי תרבות
ניהול הקאנטרי העירוני
ניהול חופי הים
ניהול מרכז טיהור שפכים אזורי
פעילות למיתוג העיר נהריה, שילוט ועוד

המנהל הכללי של החברה, אחראי להנהיג את החברה , ליזום פרויקטים בתחום עיסוקה של החברה, פיתוח עסקי, זיהוי הזדמנויות לפיתוח כלכלי של העיר, ניהול משא ומתן עסקי, גיבוש תכניות העבודה של החברה, ותיאום ופיקוח על ביצועם, ובקרה על אופן ביצועם . אחריות על הכנת תקציב שנתי של החברה, בהתאם לתוכנית העבודה .ניהול תקציב אחראי ומבוקר הכולל דיווח לדירקטוריון ולמועצת העיר ע"פ הנדרש.

המועמדים העונים על הדרישות הנ"ל, מתבקשים להגיש את מועמדותם בצירוף
קורות חיים מפורטים, תעודות השכלה, אישורי העסקה , המלצות וצילום רישיון
נהיגה.
הצעות יש להגיש עד ליום 24.10.19 במשרדי מנכ"ל עיריית נהריה, בשד'
הגעתון 19  נהריה. בשעות קבלת קהל ,לידי גב' סימה קליפר, מנהלת לשכת מנכ"ל.

כמו כן, ניתן להגיש את ההצעה בדוא"ל , (בציון כותרת המייל : " הגשת מועמדות למשרת מנכ"ל חברה כלכלית נהריה), בכתובת simak@nahariya.muni.il , כאשר כל מסמכי ההצעה סרוקים –
ובמקרה שכזה יש לוודא טלפונית את קבלת ההצעה מול גב' סימה קליפר . פרטים נוספים ניתן לקבל מגב' סימה קליפר בטלפון 052-5675121

המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד .

שתפו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp