ישראל היינמן בוגר קרן קמ"ח ותכנית משפיעים

במלחמה הזאת, בני ברק היא חזית וגם עובדי הרשות הפכו ללוחמים בקו הראשון.

ישראל היינמן בוגר קרן קמ"ח ותכנית משפיעים – חרדים לשירות המדינה ולשלטון המקומי, מתפקד בשגרה כמנהל פרוייקטים בעיריית בני ברק.

בימים שהעיר נצורה, הוא מנהל מיזם ייחודי לחיבור בין התושבים בבתים לסוחרים המקומיים ובמקביל אחראי גם על אישור כניסת ספקים לעיר.

תלמידים ובוגרים בני ברקים ושאינם, כולנו מתפללים לבריאותכם, החזיקו מעמד!

שתפו