המשרד לאיכות הסביבה מחפש מספר עובדים/ות

המשרד לאיכות הסביבה מחפש:
  • מרכז/ת בכיר/ה (פרוייקטים – תעשיות)- ירושלים
  • ממונה (סקרי סיכונים – קרקעות מזוהמות)- ירושלים
  • מרכז/ת בכיר/ה (תכנון מדיניות) – ירושלים
  • רכז/ת בכיר/ה (משכורת)- ירושלים