דרוש/ה רכז/ת בכיר/ה במשרד המשפטים אגף הכספים

משרה זו מיועדת לאוכלוסיה החרדית.

דרוש/ה רכז/ת בכיר/ה במשרד המשפטים בירושלים אגף הכספים.

תאור התפקיד :
ביצוע פעולות בתחומי התקשרויות רכש ופיקוח תקציבי בהתאם לחוק נכסי המדינה,
חוק התקציב והוראות התכ"מ.
בדיקת הסכמי ההתקשרות עם ספקי שירותים וטובין, בכפוף לחוקים, לתקנות,
להוראות ולנהלים ובהתאם להחלטות ועדת הרכישות, והזנת פרטי ההתקשרויות
במערכת הממוחשבת.
הנחיית והדרכת יחידות המשרד בכל הקשור לאופן הגשת בקשות ההתקשרות, ורישום
ההתחייבויות בשם המדינה, תוך הקפדה על צירוף כל המסמכים הרלוונטיים
להתקשרות.
העברת נתוני ההתחייבויות המאושרות לגורמים הרלוונטים במשרד לצורכי
מעקב אחר הניצול התקציבי של יחידות המשרד השונות, והפקת דו"חות כספיים
בהתאם לצורך.
הדרכת והנחיית עובדים הכפופים לו בעבודתם, קביעת סדרי עדיפויות בביצוע
תכניות
עבודה, בקרה ופיקוח על עבודתם, ונתינת מענה לסוגיות סבוכות בנושאים שבתחום
טיפולו.
השתתפות בוועדות מכרזים ובועדות מקצועיות אחרות בהתאם למינוי שמקבל מן
הממונים.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולדרישות הממונים.

שתפו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp