דרוש/ה סגן/נית מנהל/ת מדור ברשות המסים בישראל

תאור התפקיד :
ביצוע הפעולות המנהלתיות והאדמיניסטרטיביות בחוליה המפורטות להלן, כולן או חלקן, והכול במסגרת התפקיד ובהנחיית הממונה ועל פי ההוראות המפורטות, תוך כדי מתן סדרי עדיפויות בטיפול בתיקים ובנוהלי העבודה המשתנים מעת לעת.
טיפול שוטף בתיקים כגון: סיווג, פתיחה וסגירה, העברת תיקים סגורים לגניזה, תיוק חומר, הדפסה וצילום מסמכים וכו'.
קבלת קהל הנישומים והמייצגים לשם מתן שירות מידע ומענה טלפוני, ומענה לפניות הציבור באינטרנט בנושאים הקשורים לתחום האחריות בהתאם לצרכי המשרד והנחיות הממונה ולשעות הפעילות במשרד, כולל עבודה בשעות אחר הצהריים.
קיום קשר בע"פ ובכתב עם חוליות אחרות, עם עובדי הגביה ועובדי השירו"ת (שירות, תפעול ורשת).
קבלת דוחות או הצהרות הון, בדיקת הפרטים בדוחות ובהצהרות ובקשת השלמת פרטים או מסמכים חסרים במידת הצורך, והעברת ההצהרות להמשך טיפול או שידור הדו"ח בהתאם להנחית הממונה.
שליפת נתונים מהמחשב באמצעות שאילתות הנדרשות לעבודה השוטפת, הפעלת המחשב לשימושים שוטפים (הזנת נתוני רווח הון, שידור דוחות ושידור דוחות מתוקנים של עצמאים וחברות, הוצאת אישורים ממוחשבים לטאבו, הוצאת עיקולים לחייבי מס, שידור אורכות לדרישה להצהרת הון או ביטול דרישה והנפקה באמצעותו אישורים שונים הנדרשים לציבור כגון: אישור על ניהול ספרים, ניכוי מס במקור, אישור על הכנסות הנישום , קיום תיק במ"ה וכו'.
מתן מענה בכתב לנישומים השונים בבקשות מידע כללי ובהתאם להנחיות הממונה.
ריכוז הבקשות לחסימת שנות מס, כמו כן ריכוז הערעורים על קביעת קנסות דו"ח ו/או הצהרת הון ורישום ההשגה והעברתם לרכז/ת החוליה לקבלת ההחלטה ובמקרים הנדרשים זימון הנישום/מייצג לדיון.
השתתפות במבצעים מיוחדים, כגון: סגירת תיקים בשל אי פעילות במע"מ, הוצאת שומות 04 ,תיקי מנותקים, סיוע למפקחים בעבודות במשרד, בספירות מלאי, בביקורות במקום העסק ובעבודת הביקורת.
ביצוע מטלות נוספות על פי דרישת הממונים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp