דרוש/ה מרכז בכיר במזכיר הוועדה לתכנית מועדפת לדיור

משרה זו מיועדת לאוכלוסיה החרדית

תיאור התפקיד :
טיפול בהכנת תכניות עבודה ולוח זמנים לכינוס הוועדה לדיור ולוועדות המשנה וכן פרסום סדר היום שלהן לפני כינוסן.
מתן חוות דעת למתכנן הוועדה על רשימת התיקים והחומר לנושאים שיובאו לדיון בפני הוועדה לתשתיות ולוועדות המשנה בהתאם לסדר היום.
קיום התייעצות עם יו"ר הוועדה, מנהל/ת מינהל התכנון ומתכנן/ת הוועדה לשם קבלת הנחיות וכן להתייעצות עם גורמים רלוונטיים נוספים, בכל הנדרש על-פי החוק ותקנון הנוהל של הוועדה. זימון גורמים או גופים בהתאם להנחיות יו"ר הוועדה.
השתתפות בדיוני הוועדה ו/או וועדות המשנה, רישום פרוטוקולים, ניסוחם והפצתם, הכנת ההודעות על ההחלטות, הזנת המידע התכנוני ותהליכים שבתחומו האחריות למערכת הממוחשבת.
תיאום פעילויות הנדרשות לצורך הבאת התכניות שנדונו בוועדה לפרסום ברשומות ובעיתונות , לדיון בממשלה בהתאם לצורך ולמימוש ההחלטות לגביהן.
ריכוז התנגדויות שהתקבלו וחומרים נוספים לקראת הישיבות ובכלל זה זימונן, השתתפות בישיבות הכנה עם מתכנן/ת הותמ"ל וצוות הותמ"ל לקראת הדיונים בוועדות.
מתן שרות לקהל, לרבות מתן מענה לפונים לוועדה לצורך הגשת תכניות ובנושאים אחרים.
הכנת כתבי מינוי לבעלי התפקידים השונים.
ריכוז נתונים בתחומים: פעילות הוועדה, נוכחות חברי הוועדה, שכר עידוד ועוד.
אחריות לניהול השוטף, הציוד והתפעול של משרדי הוועדה.
ביצוע מטלות דומות נוספות על פי דרישת הממונה.

שתפו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp