דרוש/ה מנהל/ת מחלקת משאבי אנוש ביה"ח אסף הרופא

תאור התפקיד :

 • ניהול מחלקה בנושא מוגדר, מקיף ויחודי, במסגרת משאבי אנוש במרכז רפואי בו 601 מיטות ומעלה.
 • ריכוז הפעילות המקצועית במחלקה לרבות תכנון, רווחה, הדרכה ופיתוח ההון האנושי.
 • ייעוץ לממונה, לצוות העובדים ולכלל הגורמים הרלוונטים במרכז הרפואי בנושאים שבאחריות.
 • אחריות לביצוע ויישום כלל הפעולות והתהליכים שבאחריות המחלקה, בהתאם להוראות התקשי"ר, הסכמי שכר, הוראות, תקנות, ובכלל זה תרגומם להנחיות מקצועיות בהתאם להנחיות הממונה ובתיאום מול הגורמים המקצועיים המעורבים.
 • השתלבות בפעילות הקשורה באפיון והפעלת מערכות מידע ממוחשבות, בתחום משאבי אנוש.
 • אחריות לגיבוש תוכנית עבודה שנתית וליישומה.
 • אחריות להגדרת הדרישות לדוחות ממוחשבים בבסיס למאגרי נתונים בתחומים שבאחריות.
 • אחריות לריכוז ותיעוד נתונים בתחומים שונים, עיבודם והצגתם לממונה, בהתאם לצורך ולהנחיות הממונה.
 • התעדכנות שוטפת בחידושים והתפתחווית בתחומי משאבי אנוש, לרבות יישומם בעבודה לצורך שיפור הליכי עבודה קיימים, בתיאום עם הממונה.
 • פיתוח כלי בקרה ומעקב בנושאי המחלקה והפעלתם, בתיאום עם הממונה.
 • ניהול עובדי המחלקה, פיקוח על עבודתם, הדרכתם ופתרון בעיות מקצועיות בהתאם לצורך.
 • קיום קשר עם גורמים ביחידה ומחוצה לה לעדכון ותיאום הדדיים.
 • השתתפות בועדות וצוותי עבודה על-פי מינוי מהגורם המוסמך ובתיאום עם הממונה.
 • ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, על-פי הוראות הממונה.

השכלה:
השכלה אקדמית (תואר ראשון)
רצויה השכלה אקדמית משיקה לתחום משאבי אנוש ו/או ייעוץ ארגוני.

שתפו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp