קורונה זה לא רק משרד הבריאות

קורונה זה לא רק משרד הבריאות.
אסף, בוגר קמח ובוגר תכנית משפיעים – חרדים לשירות המדינה ולשלטון המקומי
שלנו, עובד במסירות במתכונת חירום בחטיבת השירות של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בשביל כולנו.
תודה לאסף  ולכל העובדים המסורים של השירות הציבורי בימים אלה 👍👍

שתפו