במשרד ראש הממשלה דרוש/ה רע"ן (כלכלה) ביחידה לכלכלה לאומית

משרה זו מיועדת לאוכלוסיה החרדית
תואר המשרה : רע"ן (כלכלה)
ביחידת המועצה הלאומית לכלכלה
בירושלים
במשרד ראש ממשלה.


תיאור התפקיד :
השתתפות בעבודת מטה והכנת ניירות עבודה לצורך גיבוש עמדת המועצה הלאומית
לכלכלה במגוון נושאים כלכליים וחברתיים שעל הפרק.
הכנת סקירות אודות ההתפתחויות הכלכליות חברתיות בארץ ובעולם על בסיס ניתוח
נתונים עדכניים.
סיוע לממונים במועצה במחקר ובכתיבת ניירות מקצועיים ותוכניות מדיניות
בתחומי עיסוק המועצה.
ביצוע משימות נוספות בהתאם לדרישות הממונה.