במשרד ראש הממשלה בירושלים ביחידת הכספים דרוש/ה מרכז (התקשרויות, רכש ופיקוח תקציבי)

משרה זו מיועדת לאוכלוסיה החרדית

במשרד ראש הממשלה בירושלים ביחידת הכספים דרוש/ה מרכז (התקשרויות, רכש ופיקוח תקציבי)