במשרד מבקר המדינה דרוש מנהל ביקורת בתחום מערכות מידע וסייבר – לאוכלוסייה החרדית בירושלים

מנהל ביקורת בתחום מערכות מידע וסייבר.  

איסוף נתונים על פעולות הגופים המבוקרים ובחינתם לנוכח נורמות מחייבות בתחומים שונים; גיבוש תוכנית עבודה ממוקדת למטלת ביקורת הכוללת שלבי עבודה ולוחות זמנים, ויישום התכנית; קיום פגישות עבודה עם בעלי תפקידים בגופים המבוקרים, ובהם בעלי תפקידים בכירים; למידה וניתוח של מידע רב, לרבות נתונים ממוחשבים, בפרק זמן קצר; ניתוח מיטבי של נושאי הדוחות והסקת מסקנות מבוססות, לשם הבטחת רמתם המקצועית של הדוחות; כתיבת דוח ביקורת רהוט, מאורגן וענייני בזמן קצוב.

לימוד לעומק של נושאים חדשים ועיבוד חומר רב בזמן קצר; הבנת תהליכים וראיית מערכת שלמה על מרכיביה השונים; התמודדות עם התנגדויות של בעלי תפקידים בגוף המבוקר, ובהם בעלי תפקידים בכירים; עבודה בצוות לצד עבודה עצמאית, לעיתים ללא הנחיה צמודה; פתיחות למשוב ולתהליכי בקרה פנימיים; עמידה בלוח זמנים מחייב; נסיעות ברחבי הארץ.

עיקר העבודה היא עצמאית, אולם לעיתים נדרשת עבודת צוות עם עמיתים באגף ובמשרד. למנהל הביקורת אין כפיפים; הוא עצמו כפוף למנהל האגף ולהנחיותיו ועובד עם סגן מנהל האגף בצמידות רבה.

על המועמדים למלא אחר דרישה אחת לפחות מהדרישות שלהלן:

 1. להיות בעלי תואר ראשון בניהול מערכות מידע או בהנדסת מערכות תוכנה ומידע או במדעי המחשב או בהנדסת תוכנה או בהנדסת מחשבים.

 2. להיות בעלי רישיון רואה חשבון שתחום התמחותם ביקורת בתחום מערכות מידע.

 3. להיות בעלי תעודת CISA (הסמכה למבקר מערכות מידע) וגם בעלי תואר שני בתחום כלשהו.

 4. המשרות מיועדות למועמדים העונים להגדרה של חרדי:

אישה שמתקיים לגביה אחד מאלו לפחות:

 • ילדיה עד גיל 18 לומדים במוסדות לימוד חרדיים מוכרים שאינם רשמיים או מוסדות  "פטור", ושרישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.

 • בעלה למד בישיבה קטנה.

 • היא למדה בסמינר חרדי.

גבר שמתקיים לגביו אחד מאלו לפחות:

 • ילדיו עד גיל 18 לומדים במוסדות לימוד חרדיים מוכרים שאינם רשמיים או מוסדות  "פטור", ושרישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.

 • הוא למד בישיבה קטנה.

 • הוא התנדב לשירות אזרחי המופעל מכוח סעיף 6 לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002.

 • הוא היה זכאי בחמש השנים האחרונות למשך שנה מלאה אחת לפחות ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים), מכוח מבחני תמיכה שפרסם משרד החינוך מדי פעם בפעם.
 1. כישורים בתחום הביקורת: יכולת ונכונות ללמוד תכנים חדשים ומרובים בזמן קצר; יכולת אנליטית לניתוח ולהסקת מסקנות של פריטי מידע וחומרים מרובים; כושר ביטוי גבוה בכתב לרבות יכולת לכתוב מסמך מקצועי באופן רהוט, מאורגן, לוגי, ענייני ובשפה תקנית; כושר ביטוי גבוה בעל-פה לרבות העברת מסרים ורעיונות באופן בהיר ותמציתי; יסודיות ויכולת העמקה בפרטים, שיטתיות והפקת תוצרים מוקפדים תוך עמידה בלוחות זמנים; יכולת לפעול באופן מסודר ומאורגן מול ריבוי נתונים, מידע ומשימות בו זמנית; יכולת לפעול באופן עצמאי ללא הנחיה צמודה.

 2. כישורים בתחום מערכות מידע: זיקה וגישה לטכנולוגיה ולמערכות מידע; אוריינות טכנולוגית ויכולת גבוהה ללימוד ולניתוח של מערכות מידע ממוחשבות; היכרות עם תחום מערכות מידע לרבות אפיון ומידול צרכים ודרישות, ניתוח תהליכים, הטמעה והדרכה; בדיקה וניתוח של ניהול מחזור חיי פרויקט מערכות מידע; היכרות עם כלים ומתודולוגיות נהוגות לפיתוח, לקליטה ולהטמעה של מערכות מידע; יכולת בדיקה של מערכות מידע (ניתוח מועילות ויעילות, שלמות מידע, אמינות נתונים, קישוריות בין מערכות, יציבות מערכות, הגנה על מידע, רציפות ותכניות התאוששות, ממשקי המשתמש).


המשרות כרוכות בניידות רבה ובנסיעות אל מחוץ למשרד.

 

פירוט תנאי העבודה מופיע בדף מידע למועמד. פרטים נוספים אודות הליך הגשת המועמדות, התאמות למועמדים בעלי מוגבלויות ואישורים על ניסיון והשכלה מופיעים בקובץ מידע נוסף על מכרזים. כמו כן, ניתן להתקשר לאגף משאבי אנוש של משרד מבקר המדינה בטל' 02-6665064 או 02-6665147.

 

המעוניינים להגיש מועמדות למשרה ימלאו טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115), בצירוף קורות חיים, רישיון מקצועי, המלצות לפי דרישה, אישורים על ניסיון בעבודה מקצועית (טופס 106 – אם המועמד שכיר, תעודת עוסק מורשה – אם המועמד עצמאי, תלושי שכר להשלמת חודשי/שנות הניסיון), שמות ופרטים של ממליצים וכן, תמונה שצולמה בשנה האחרונה. את הפניות יש לשלוח במרוכז בדואר האלקטרוני לכתובת Jobs@mevaker.gov.il ולציין בכותרת את מספר המכרז. את הפניות יש להעביר לא יאוחר מיום 05/04/2020.

 

 

שתפו: