במשרד המשפטים דרוש/ה מנהל/ת מדור (רישום מקרקעין)

משרה זו מיועדת לאוכלוסיה החרדית
דרוש/ה מנהל/ת מדור (רישום .
בלשכת רשום המקרקעין נתניה

תיאור התפקיד :
אישור עסקאות ופעולות אחרות בפנקסי המקרקעין.
אישור עסקאות שנגמרו בפני עורכי דין.
רישום עיסקאות והערות במכלול על מספר רב של נכסים.
רישום בתים משותפים.
הדרכת הקהל בפתרון בעיות מסובכות ומתן תשובות לפניות ממוסדות
ממשלתיים.
סיום עיסקאות מחוץ ללשכה.
הופעה בבתי-המשפט לצורך מתן עדות בתביעות שרשם/ת המקרקעין צד להן.
ביצוע כל מטלה אחרת בהתאם להוראות הממונה.