דרוש/ה אחראי ספריה רפואית

תיאור התפקיד

אחריות לניהול מקצועי ומינהלי של ספריה רפואית במרכז רפואי.
ביצוע פעולות הקשורות להפעלתה של ספריה רפואית, כולל חלק או כל הסעיפים
להלן:

סיוע בבחינה, פיתוח, תכנון והספקה של אוספים ומידע רפואי עדכני ההולם את דרישות הטיפול, המחקר וההוראה בבית החולים.

ייעול ועדכון שירותי הספרייה בהתאם לשינויים בשדה הרפואה, המחקר, והחידושים בטכנולוגיות המידע.

עזרה בפיתוח והתאמת תוכנות ומשאבים אחרים לצרכי הפעילות השוטפת ושילובם במערך הספרייה.

פיקוח על עבודתם של העובדים בספריה, הדרכתם ופתרון בעיות מקצועיות, ע"פ הצורך.

השתתפות בקביעת המדיניות לרכישת חומר חדש וייעוץ בנושא זה לנוגעים בדבר.

קיום מעקב אחר התקציב המאושר לספריה והשימוש בו.

הנגשה של מקורות מידע ובכלל זה, השגה, הערכה וסינון, ניתוח, מיון, קטלוג ועדכון.

הטמעה ותמיכה טכנית בכלים ותוכנות.

ביצוע הדרכות המותאמות לקהלים שונים.

חיפוש, איתור, ניתוח ועריכה של מידע, בהתאם לצורך ודרישה של הסגל.

איתור ועריכה של פרסומי הרופאים והסגל הפרא-רפואי.

מתן שירות הספקת פרסומים והשאלה בינספרייתית.

מתן שירותי יעץ והכוונה לכל פונה ובכל בקשת מידע שעולה בתחומים השונים.

. ULS – עדכון קטלוג ארצי מאוחד
מתן שרותי השאלה לקוראים.

השתתפות בניהול, פיתוח ועדכון אתרי הספרייה בפורטל הפנימי ובאינטרנט.

השתתפות בשיווק שרותי הספרייה כולל ברשתות החברתיות.

התעדכנות שוטפת בהתפתחויות ובשיטות חדשות בתחומי המידענות והרפואה.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, בהתאם להנחיות הממונה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp