HE
HE

מסלולי סיוע למעסיקים

כיתה במפעל
דרושים לך עובדים בעלי הכשרה מקצועית?
אולי מימון לקורס הכשרה מקצועית בעסק שלך?
משרד הכלכלה מאריך את מסלול 'כיתה במפעל'!
'כיתה במפעל' מאפשרת למעסיקים לפתוח קורס הכשרה מקצועית ייעודי לקבוצת דורשי עבודה בתחומים שונים בענפי מחשבים, מינהל, מטפלות ורכב
לאתר התכנית
הוראת מנכ'ל 4.17
מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה מבקש לסייע בקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל ולעודד השקעות במשק. לפיכך, גיבש משרד הכלכלה, בתאום עם משרד האוצר, מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל בו הוא משתתף בעלות השכר של העובד בשיעורים ומועדים שונים, וזאת בהתאם להחלטת ממשלה
לאתר התכנית
כיוון
בעולם עסקי מתקדם, בעידן של תחרות רווי שינויים, שלא תמיד מצטיין ביציבות יתר, 'כיוון' מקדם את העסק שלך בכוחות השוק החדשים, באיתור עובדים בעלי מוטיבציה ונחישות להצליח. אנחנו כאן בשבילך בהענקת פתרונות תעסוקה מתקדמים ארוכי טווח.
לאתר כיוון
כל הזכויות שמורות ל״קרן קמח״
Powered by: mosesnet