HE
HE

אודות קרן קמח

הרעיון שעומד בייסודה של קרן ק.מ.ח. נולד זמן רב לפני הקמתה של הקרן והפיכתו למציאות. העובדה שאברכים חרדיים בעלי משפחות התקשו למצוא פרנסה מכובדת, במקרים רבים בהעדר תעודת מקצוע.

במקביל, התפרסם בציבור נייר עמדה שחיברו חוקרי 'מכון פלורסהיימר'. נייר זה ניתח את החסמים העומדים בפני כניסתו של הציבור החרדי לשוק העבודה. המלצת החוקרים הייתה להקים מרכז מידע ומערך סיוע כלכלי לבני המגזר החרדי הנדרשים לצאת לשוק העבודה.

הקבוצה, שהנושא נגע ללבה, פנתה למר ליאו נואי, איש עסקים מפורסם מלונדון. הקבוצה ביקשה להשיג מימון על מנת לקדם את הרעיון שבבסיסו סיוע כלכלי לרכישת מקצוע שיפרנס בכבוד. מר נואי הרים את הכפפה ונתן לפרויקט את הגב הכלכלי הדרוש. עם השנים שחלפו מאז הצטרפו לפרויקט עוד ועוד פילנתרופים חרדים ידועי שם והקרן החלה להתפתח במהירות.

מתחילה היה ברור, כי יישומו  של רעיון כה מורכב תדרוש מאנשי הקרן למצוא מסילות ללבה של האוכלוסייה החרדית שכן בלעדי שיתוף הפעולה של הקהילה, לא תצמח תועלת מעבודת הקשה של אנשי הצוות. במשך תקופה ארוכה עמלו ראשי הקרן להקים צוות שיהיה מורכב מאנשים מתוך הקהילה החרדית מחד, ומאנשי מקצוע מאידך.

בחורף תשס"ח (2007/8), החלה הקרן את פעילותה במשרדים אותם שכרה בבניין 'שערי העיר' בבירה. המיקום נבחר בשל קרבתו לריכוז החרדי הירושלמי ובשל נגישותו התחבורתית לבאים מכל חלקי הארץ. השם שנבחר לקרן, נבחר על בסיס מאמר חכמינו זיכרונם לברכה: "אם אין קמח, אין תורה. אם אין תורה, אין קמח", וראשי התיבות שלו היו: קידום מקצועי חרדי.

מאז הוקמה, הפכה הקרן לשם דבר בקהילה החרדית. רבים מהיוצאים לשוק העבודה במהלך השנים שחלפו מעת היווסדה נעזרו בכלים המקצועיים אותם פיתחה וזכו לסיוע מקיף הכולל בין היתר תמיכה כספית מכובדת למימון לימודיהם.

אמנת השירות של הקרן כוללת כמה וכמה סעיפים. הבולט ביניהם הוא הסעיף הקובע כי מטרת הקרן היא "לאפשר לכל אדם חרדי המעוניין בכך, לקבל הדרכה, ייעוץ, מימון לימודים ועזרה בהשמה, כדי להקל על כניסתו לעולם העבודה ולפרנס את משפחתו בכבוד".

סעיפים נוספים באמנה כוללים את המטרות הבאות: "להציע פתרון מערכתי מקיף באווירה אוהדת, מושכת ומקצועית על מנת לעודד צמיחה כלכלית במגזר; לפתח יוזמות ופרויקטים חדשים שיובילו להזדמנויות חדשות לעבודה מכובדת המתאימה לציבור חרדי ולשתף פעולה עם משרדי ממשלה, מוסדות וארגונים מקצועיים כדי להגיע לתנופת פעילות מרבית".

לכל אורך פעילותה, רואה הקרן לעצמה זכות וחובה, להעצים את יכולותיו של האברך החרדי הזקוק לפרנסה ולסייע לו בכל דרך, תוך איגום כל המשאבים האפשריים לטובתו.

עם השנים החלה הקרן לסייע במקרים מסוימים גם לנשים חרדיות למצוא את מקומן בשוק העבודה. בדגש על מתן אפשרות להתפרנס בכבוד ובשכר ראוי להשכלתן המקצועית ומעמדן החשוב בחברה.

image
image
image
image
image
image
image
כל הזכויות שמורות ל״קרן קמח״
Powered by: mosesnet