HE
HE

השותפים של ק.מ.ח

השותפים של קמח

קרן ק.מ.ח. פועלת יד ביד עם שורה ארוכה של ארגונים ומוסדות במטרה לפעול למען תעסוקת חרדים. אנו שמחים בשותפינו לדרך הרואים עמנו עין בעין את היתרונות הגלומים בשיפור השכלתם של העובדים החרדיים וסביבת עבודתם. להלן רשימת שותפינו לעשייה ברוכה זו.

תכנית המלגות של משפחת מושל
MOSHAL Scholarship Program

הקרן שהוקמה על ידי מר מרטין מושל, שמה לה למטרה לדרבן ולעודד תלמידים בעלי יכולות כלכליות נמוכות, הנחושים להגיע למיצוי הפוטנציאל שלהם, להגיע להישגים שיובילו לקריירה מוצלחת.

מרטין מושל גדל בדרום אפריקה בשנות השבעים והשמונים והיה עד מקרוב להשלכותיו של החינוך על היכולת להתקדם בחיים. לדבריו, אין נוסחה סודית להצלחה אבל למזל יש משקל בסיכויי הצלחתו של כל אדם. למזלו, הוריו ומשפחתו נתנו לו חינוך טוב שהפך אותו לאיש עסקים מצליח. את המזל הזה החליט לחלוק עם מי שמאמין בעצמו ומתאמץ להתקדם בחייו.

"אם אתה מאמין בעצמך, אני מאמין בך. אם אתה נחוש לממש את הפוטנציאל שלך ולשנות את חייך ואת חייהם של הסובבים אתכם, אהיה שם בשבילך", אמר מרטין וסייע לאלפי צעירים שאפתניים בעולם לרכוש השכלה ולמצוא את מקומם בשוק התעסוקה. תכנית המלגות של משפחת מושל מסייעת לנו לסייע לתלמידים בתחומים מדעיים שונים כגון הנדסת תוכנה, הנדסת אלקטרוניקה, פיזיקה, מדעי המחשב ועוד.

המועצה להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה היא המוסד הממלכתי המטפל בכל ענייני ההשכלה הגבוהה בישראל. המועצה או בשמה המקוצר 'המל"ג' מבצעת את תפקידיה על פי הסמכויות המוענקות לה בחוק. המועצה היא זו שמתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה במדינה. במסגרת פעילותה הקימה הזרוע הכספית של המל"ג, היא הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה (ה'ות"ת'), תכנית להלוואות ומלגות לסיוע בשכר לימוד לסטודנטים חרדים באקדמיה.

שיתוף הפעולה בין הקרן והות"ת הוא פועל יוצא של העלייה במספרם של הסטודנטים החרדיים בישראל. גידול שנובע בחלקו מההשקעה הרבה שלנו בסיוע לרוכשי השכלה גבוהה למטרת עבודה. שיתוף הפעולה מאפשר לחרדים רבים לרכוש השכלה אקדמית ומשפר את התעסוקה החרדית.

גוינט

ג'וינט ישראל   JDC

השלוחה הישראלית של ארגון הסיוע היהודי שהוקם לפני יותר ממאה שנה. פעילותה בישראל מתמקדת בשוויון הזדמנויות וצמצום פערים בחברה הישראלית.

תכנית תב"ת הינה שותפות בין הג'וינט וממשלת ישראל, לפיתוח שירותים חברתיים אשר יסייעו ליציאה ממעגל העוני על ידי שילוב וקידום בתעסוקה.

הג'וינט הוא ארגון צדקה יהודי בינלאומי שהוקם בימי מלחמת העולם הראשונה. פעילותו מתפרסת על תחומים רבים ומגוונים בכל רחבי העולם היהודי. הארגון פועל בשיתוף פעולה עם גופים שמטרותיהם זהות לשלו.

אנו פועלים עם זרוע של ג'וינט ישראל המפעילה את 'תב"ת' – תנופה בתעסוקה. תב"ת היא חברה לתועלת הציבור (חל"צ) בה שותפים הג'וינט וממשלת ישראל. מטרתה לסייע לאוכלוסיות מוחלשות להשתלב בשוק העבודה ולהתקדם בו. שיתוף הפעולה בין ק.מ.ח. ובין תב"ת נועד לסייע לאוכלוסיה החרדית להשתלב בשוק העבודה הישראלי.

הפדרציה של יהודי ניו-יורק    UJA

הפדרציה של יהודי ניו-יורק קיימת קרוב למאה שנה ומפעילה רשת של מרכזי קהילה, תרבות ורווחה ברחבי העולם. הפדרציה רואה חשיבות גדולה מאוד בפעילות יהודית משותפת של יהודים למען יהודים.

פעילות הפדרציה נועדה לסייע ליהודים במצוקה ברחבי העולם, לעורר תשוקה לחיים ולימוד יהודיים ובעיקר, לחזק את הקשר בין הקהילות היהודיות סביב העולם. הפדרציה מאגדת מאות קהילות יהודיות ופועלות בתחומים הבאים: זקנה, ילדים ומשפחות, בעלי מוגבלויות, סיוע במקרי אסון, מחלה, אובדן עבודה וביעור העוני.

פעילות הפדרציה מתממשקת עם פעילות קרן ק.מ.ח בכל מה שקשור לטיפול בעוני. מטרות הקרן זהות למטרתנו העיקרית – שיפור התעסוקה החרדית וטיובה.

הרלי

הרל"י – עיריית ירושלים

תאגיד סטטוטורי שהוקם על פי חוק, במטרה ליזום, לתכנן ולעודד פעולות לפיתוחה הכלכלי של ירושלים, ולקדמה כעיר בינלאומית ומובילה בתחום הכלכלי ובאיכות החיים במרחב הציבורי. הרשות יוזמת ומובילה בתכנון ובפיתוח העיר, והיא שותפה מרכזית בהפעלת מרכז 'כיוון' בירושלים, המופעל על-ידי קרן ק.מ.ח.

הרשות לפיתוח ירושלים מסייעת רבות לחרדים בני העיר לרכוש מקצוע, להתקדם בעבודה ולהגדיל את הכנסתם על ידי שיפור השכלתם. הרשות מפעילה יחד עם הקרן את מרכז ההכוון וההשמה 'כיוון' שפעילותו משלימה את פעילותה.

מגבית בריטניה     Ujia

מגבית בריטניה פעילה בישראל ובבריטניה במטרה להרחיב את החיבור היהודי. חלק גדול מפעילותה מתמקד בתמיכה בתוכניות חינוכיות ותעסוקתיות. הארגון רואה בחינוכו של הנוער היהודי, נושא בעל חשיבות עליונה ומשקיע בכך רבות.

תכניות מגבית בריטניה נועדו ליצור תשתיות חברתיות איתנות ולחזק קהילות קיימות. שגשוגם של הקהילות תלוי במצבם הכלכלי של הפרטים שבהן. זאת הסיבה שהמגבית בחרה לשתף פעולה עם קרן ק.מ.ח. במטרה לשפר את התעסוקה החרדית ולהרחיב את האופק התעסוקתי של בני הציבור החרדי.

משרד העבודה והרווחה

משרד ממשלתי בו מרוכזים כלים לעידוד הצמיחה הכלכלית של ישראל, בין תפקידיו: מיצוי פוטנציאל הון האנושי והשבחתו ויצירת מקומות עבודה תוך הענקת עדיפות לאוכלוסיות מיוחדות.

משרד העודה והרווחה יזם מספר פרויקטים לעידוד העסקת חרדים במסגרת אפליה מתקנת. המשרד תומך בעסקים שבוחרים להעסיק חרדים בתחומים מוגדרים ובהתאם לקריטריונים שונים. שיתוף הפעולה של הקרן עם המשרד, נועד לממש את מטרותיה העיקריות של הקרן ובראשן שיפור בתעסוקת חרדים.

קרן ק.מ.ח. מפעילה עבור משרד העבודה והרווחה את מרכז 'כיוון' לתעסוקה בירושלים הממומן מתקציב ממשלתי ייעודי.

עתידים

עתידים – חלמי"ש

תכנית חלמי"ש (חרדים לומדים מקצועות ישימים) המופעלת על ידי 'עתידים', פועלת לשילוב גברים חרדים בעולם ההשכלה הגבוהה ובתעשייה הישראלית. הסטודנטים בתכנית לומדים לתואר ראשון בהנדסה ומדעים ב'מכון לב' וב'טכניון'. בסיום הלימודים מסייעת התכנית לבוגרים להשתלב בתעשייה.

עתידים נוסדה במטרה ליצור חברה ישראלית חזקה ומטרתה העיקרית היא להקטין את הפערים החברתיים והכלכליים בין הפריפריה והמרכז. תכנית חלמי"ש נועדה להעניק הזדמנות שווה לגברים חרדיים ולאפשר להם לרכוש מקצוע איכותי ומתקדם באמצעות לימודים אקדמאיים.

שיתוף הפעולה בין קרן ק.מ.ח. וחלמי"ש הוא אך טבעי ומתבקש. מה גם שבסיום הלימודים משתלבים הבוגרים בתעשייה הישראלית במקצועות נדרשים ומתגמלים.

קרן וואהל  –  Wohl Foundation

קרן וואהל ע"ש מוריס וויואן וואהל מאגדת שורה ארוכה של קרנות פילנתרופיות שמטרתן לסייע בשיפור תנאי חייהן של קהילות יהודיות בעולם כולו. הקרן עצמה הוקמה על ידי מוריס וואהל, יהודי בעל לב חם שתרם רבות לשיפור תנאי חייהם של יהודים ברחבי העולם.

הקרן פועלת בתחומים שונים ומגוונים ומשקיעה לא מעט בסיוע לסטודנטים בהתאם לחזונו של מייסדה שהלך לעולמו לפני קצת יותר משמונה שנים. קרן ק.מ.ח. משתפת פעולה עם קרן וואהל המסייעת באמצעותה לסטודנטים חרדים רבים ללמוד תואר שיאפשר להם להתפרנס בכבוד ולהשתלב בקלות ובמהירות בשוק העבודה.

כל הזכויות שמורות ל״קרן קמח״
Powered by: mosesnet