HE
HE

מידע על מלגות נוספות

מלגות לחרדים

מעבר למלגות וההלוואות שקרן ק.מ.ח. מעניקה למעוניינים לרכוש מקצוע, ניתן למצוא מגוון מסלולי מלגות המיועדות לבני הציבור החרדי. כשירות לציבור אנו מביאים בפניכם רשימה חלקית של מלגות המיועדות לכל הלומדים במסלולים השונים, במרבית מסגרות הלימוד.

נוסף עליהם ישנם גופים נוספים המעניקים מלגות בהתאם לקריטריונים שונים. כך למשל ניתן למצוא מלגות הצטיינות המוענקות לתלמידים מצטיינים על ידי מוסד הלימודים עצמו, מלגות הניתנות בהתאם למצב סוציו-אקונומי (כלכלי) ומלגות הניתנות על ידי גופים וולונטריים רבים בהתאם למוצא, כגון קונגרס יהודי בוכרה, איגוד הקהילות של יהדות גאורגיה, ארגון יוצאי מרכז אירופה ועוד. כדאי ומומלץ לברר היטב היכן ניתן לקבל מלגות ובאלו תנאים. ההשקעה משתלמת והיא תאפשר לכם ללמוד בראש שקט.

חשוב לזכור! אם קיבלתם מגלה מקרן ק.מ.ח. על חלק מסכום שכר הלימוד, תוכלו לקבל מלגות נוספות ממקורות נוספים, אך בתנאי שהסכום הכולל אינו עולה על גובה שכר הלימוד.

מלגת שר החינוך לתואר ראשון

מלגות לחרדים מיועדות לבני הציבור החרדי המעוניינים לרכוש השכלה אקדמאית. שר החינוך, באמצעות משרד החינוך, מעניק לסטודנטים חרדיים הלומדים לתואר ראשון במוסדות אקדמאיים, המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג), מלגות עד 33% משכר הלימוד וזאת בהתאם למצבם הכלכלי.

לפרטים: 02-5825329

מלגת משרד החינוך ללימודים קדם אקדמאים

להבדיל ממלגות שר החינוך, מלגות אלו מיועדות לכלל האוכלוסייה והן ניתנות ללומדים לתואר ראשון ושני בהתאם לשורה ארוכה של קריטריונים. מלגות לחרדים אלו אינן ניתנות ללומדים במסלולי הוראה והנדסה. המלגות ניתנות באמצעות צבירת ניקוד בהתאם למצבו הכלכלי של כל סטודנט ואת טפסי ההרשמה ניתן להשיג במשרדי אגודות הסטודנטים במוסדות הלימוד ובסניפי חנויות 'אקדמון'. ההרשמה מתבצעת בתחילת כל שנת לימודים. גובה המלגה נע בין 2,500 ל-6,000 בהתאם לניקוד שצבר הסטודנט.

לפרטים: 08-6776032

מלגות פר"ח

פרויקט פר"ח הוא פרויקט חונכות ארצי הפעיל עשרות שנים ומשלב סטודנטים בפעילות חונכות לילדים הזקוקים לסיוע בלימודים. הסטודנטים הנבחרים לשמש כחונכים אמורים לסייע לילדים בתחומי לימוד שונים בהתאם לצרכיהם שהוגדרו על ידי המערכת. גובה המלגה עומד על מקסימום של 5,200 שקל והיא מחושבת בהתאם לדיווחיו של הסטודנט ומספר פגישות החונכות שביצע בפועל.

לפרטים: 1-599-550-500 (מומלץ לבדוק את עלות השיחה טרם החיוג).

מלגת מפעל הפיס

פרויקט המלגות של 'מפעל הפיס' מעניק שורה של מלגות לסטודנטים בהתאם לתרומתם לקהילה. המלגה מותנית בהתנדבות של 130 שעות בשנה והיא נקבעת בהתאם למצבו הכלכלי של הסטודנט. גובה המלגה המקסימאלי עומד על 30 אלף שקל למימון תואר אקדמאי.

לפרטים: 03-6940177

מלגות מרמנת

חברת 'מרמנת' משמשת כזרוע הביצועית של משרד החינוך למימון מלגות לחרדים, לסטודנטים בוגרי ישיבות חרדיות וסטודנטיות בוגרות בית יעקב. המלגה ניתנת בהתאם למבחני הכנסה ומצב סוציאלי. המלגה נעה בין מימון חלקי להשלמת בגרויות ועד למימון שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה. גובה המלגה הממוצע נע בין 3,000 ל-4,000 שקלים.

לפרטים: 02-6469825

תכנית חלמי"ש

התכנית ששמה המלא הוא "חרדים לומדים מקצועות ישימים", פועלת במספר מוסדות אקדמאיים והיא מעניקה מלגות לחרדים למימון הלימודים ואף מלגות קיום במשך זמן הלימודים. המלגות ניתנות רק למי שהתקבלו לתכנית שמטרתה להעניק שקט נפשי למתאימים שבחרו ללמוד מקצוע מתחומי ההנדסה.

הסיוע אינו תלוי במצב כלכלי והוא ניתן החל מהשלב הקדם-אקדמאי ועד לסיום לימודי התואר. התכנית מיועדת לבוגרי ישיבות בגילאי 23-30 וגובה המלגה נקבע מידי שנה בהתאם להחלטת התכנית.

לפרטים: 02-6751086

כל הזכויות שמורות ל״קרן קמח״
Powered by: mosesnet