HE
HE

מוסדות לימוד

מכללות חרדיות ומוסדות לימוד לציבור החרדי

בעשור האחרון אנו עדים לגידול ניכר במספר מוסדות הלימוד המיועדים לציבור החרדי. בין אם מדובר במכללות חרדיות לחלוטין ובין אם מדובר במסגרות שהותאמו לציבור החרדי. הגידול יצר תחרות מבורכת והביא בכנפיו מגוון עצום של קורסים מקצועיים ולימודים אקדמאיים. כמעט כולם בתחומים ישימים ומעשיים שיכולים לסייע בפרנסה. לא תמצאו מוסד לימודים חרדי למדעי הרוח, אך תמצאו המון מכללות חרדיות ללימוד עיצוב חזותי, הנדסאות וראיית חשבון, בהם יש סיכוי למצוא עבודה ולהתפרנס.

יש לחלק בין שני סוגים בסיסיים של לימודים: לימודי תעודה ולימודים אקדמאיים. בעוד שמרבית לימודי התעודה אינם מציבים דרישות סף, מרבית, אם לא כל הלימודים האקדמאיים מחייבים לעמוד בתנאי סף על מנת להצטרף אליהם. פרטים נוספים תוכלו למצוא כאן

להלן רשימת מרבית מוסדות הלימוד העומדות לרשותכם. במרבית מסגרות אלו תהיו זכאים לסיוע של קרן ק.מ.ח. במימון שכר לימוד או בהלוואות מותנות, בהתאם למקצוע/לתואר הנלמד ובהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי הקרן. פרטים נוספים תוכלו למצוא כאן

חשוב לציין כי מוסדות הלימוד המופיעים פה, הן רק חלק ממסגרות הלימודים העומדות לרשותכם. מטבע הדברים לא נוכל להציג כאן את כל המכללות החרדיות הקיימות. נציין כי קרן ק.מ.ח. מסייעת ללומדים גם במסגרות שאינן מופיעות פה.

כל הזכויות שמורות ל״קרן קמח״
Powered by: mosesnet