HE
HE

השלמת בגרויות ולימודים

מתכוננים ללימודים

במסגרות לימודים רבות, במיוחד כאשר מדובר בלימודים אקדמאיים, קיימים תנאי סף לכניסה ללימודים. כך למשל, על מנת ללמוד תואר ראשון באוניברסיטה יש להשלים בגרויות ולעבור מבחן פסיכומטרי בציון מתאים לפקולטה הנדרשת. ישנם תארים שלא ניתן ללמוד ללא 700 נקודות (ציון גבוה) פסיכומטרי, אך הציון הממוצע הנדרש עבור מרבית מקצועות הלימודים האקדמאים, נע בין 450 ל-600 נקודות.

שונה הדבר במרבית המכללות שתנאי הסף שלהן נוחים יותר, אך גם במקרה שלהן, קשה וכמעט בלתי אפשרי להתקבל ללימודי תואר אקדמי כלשהו ללא "השלמת בגרויות" שהיא רכישת ידע בסיסי במתמטיקה, אנגלית ולשון (קרי, השפה העברית).

אמנם קרן ק.מ.ח. אינה מעניקה סיוע ללימודי "מכינה" (זהו שמם של לימודי השלמת בגרויות המכינים ללימודי תואר), אך קיימות מסגרות סיוע רבות לנזקקים למכינה כשהראשית בהם היא מלגת 'מרמנת'. תוכלו למצוא מידע כאן ובחיפוש מהיר ברשת הממוחשבת. תוכלו גם להסתייע ביועצי הלימודים שבכל מסגרת לימודים. אלה ישמחו להציג בפניכם את אפשרויות הסיוע הקיימות.

גם בלימודי תעודה, בעיקר כאשר מדובר בלימודי הסמכה (רישוי), קיימים תנאי סף הכוללים ברוב המקרים השלמת בגרויות בסיסית. אם כי, ברוב המקצועות הנלמדים במסגרות להכשרה מקצועית, לא קיימות דרישות סף, למעט, בדרך כלל, ראיון אישי עם מרכז הקורס או עם יועץ לימודים. ראיון שנועד להבטיח שהתלמיד רציני ומתאים ללימודים אלה.

מרבית מסגרות הלימודים החרדיות המאפשרות לימודי תואר, מציעות גם "מכינה קדם אקדמאית" להשלמת בגרויות ולימודים.

כל הזכויות שמורות ל״קרן קמח״
Powered by: mosesnet