HE
HE

קידום תעסוקתי

נשמח שתתקדמו

הכוונה ויעוץ תעסוקתי

משרד הכלכלה מפעיל בשיתוף ארגונים שונים שורה של מרכזי הכוון שמטרתם לסייע בקידום תעסוקתי לחרדים. בירושלים פועל מרכז 'כיוון' בשיתוף קרן ק.מ.ח. ועיריית ירושלים. בבני ברק פועל מרכז 'הכוון תעסוקתי' ובערים צפת, חיפה, אלעד, ביתר עילית, בית שמש, מודיעין עילית, כמו גם בנגב צפוני פועלים מרכזי 'מפתח'.

כל המרכזים הללו נותנים למעשה שירותים שמטרתם לסייע בחיפוש עבודה, ברכישת מיומנויות לעבודה ואפילו בשיפור תנאי התעסוקה תוך כדי עבודה. אנו ממליצים להיעזר בהם.

מידע נוסף ומורחב תוכלו למצוא באתר של מרכז כיוון . אנו יכולים להעיד כי כיוון – המרכז אותו אנו מפעילים בשיתוף עיריית ירושלים – סייע לרבים וטובים בקידום תעסוקתי.

במרכזי ההכוון השונים מוצעים לציבור שירותים רבים והם פועלים הן במטרה להעניק את האפשרות להשלמת השכלה בסיסית מתוך הכרה בעובדה שחרדים רבים, חסרים את הרקע הבסיסי בלימודים כלליים, מה שעשוי להפריע לקליטתם בשוק העבודה. והן במטרה להעניק לציבור הכנה לחיפוש עבודה ו/או לימודי מקצוע. הכנה לקליטה במקום העבודה ואפילו סיוע למעסיקים למצוא עובדים מתאימים מקרב הציבור החרדי.

קורסים והכשרות

קורסים והכשרותההבנה שרבים זקוקים ל"השלמת השכלה" ומיומנויות בסיס הנדרשות בשוק העבודה, הביאה ליצירת מגוון גדול קורסים והכשרות. ביניהם ניתן למנות קורסים ביישומי מחשב, באנגלית בסיסית, במתמטיקה בסיסית ואפילו בשיפור העברית והקניית מיומנויות למידה ועבודה.

סדנאות –  במטרה לסייע לציבור מחפשי העבודה למצוא עבודה מתאימה ולהיקלט בה בהצלחה, מציעים המרכזים סדרת סדנאות בת חמישה מפגשים. במסגרתה ניתן לרכוש ידע בסיסי אודות שוק העבודה, ביטחון עצמי ואוריינות תעסוקתית הכוללת כלים מקצועיים ומתקדמים לחיפוש עבודה ולהשתלבות קלה ומהירה בשוק העבודה.

שיעורי עזר – פעילות נוספת וחשובה שנועדה לסייע לסטודנטים חרדיים להצליח בלימודים הן במסגרות האקדמאיות והן במסגרות להכשרה מקצועית. פעילות זו מציעה שיעורי עזר לאותם סטודנטים והיא מתבצעת תוך שיתוף פעולה הדוק עם המסגרות הלימודיות.

מכסת שיעורי העזר משתנה ממוסד למוסד בהתאם לתחומי הלימודים השונים והשיעורים עצמם מתקיימים במוסדות הלימוד השונים. שיעורי עזר אלה ניתנים בראש ובראשונה לסטודנטים ותלמידים שהופנו ללימודים על ידי מרכזים אלו. אך גם סטודנטים חרדיים במכינות אקדמאיות, ובמסלולי הנדסאות, יהיו זכאים להסתייע בפעילות ברוכה זו.

שוברים – בנוסף, כחלק מהרצון להעניק אפשרויות לימוד שונות ומסובסדות, ניתן לקבל במרכזים אלה שוברים למימון שורה ארוכה של קורסים מקצועיים שארכם עד שנה. שוברים אלה ניתנים בהתאם לקריטריונים ברורים שנקבעו על ידי משרד הכלכלה והם מאפשרים לימודים במבחר מסגרות ובמגוון תחומים, ביניהם עיצוב ופיתוח אתרים, הנהלת חשבונות, הדרכת שחייה, קוסמטיקה ועוד. גובה המימון המקסימאלי עומד על תקרה של 9,000 שקלים ובהתאם לקריטריונים כאמור.

מענק השמה – התכנית הממשלתית שמסבסדת את השוברים דלעיל, אף מעניקה "מענק השמה" בסך 1,500 שקל לבוגרי קורסים שהשתלבו בשוק העבודה בתחומים אותם למדו. בתנאי שהעבודה החלה בתוך שנה ממועד סיום הקורס. זמינות השוברים והמענקים תלויה במשרד הכלכלה.

קידום תעסוקתי לחרדים – גם מי שכבר החל לעבוד ואפילו מי שעובד כבר שנים רבות, יוכל למצוא במרכזים אלה סדנאות ייחודיות שיאפשרו לו לקדם את עצמו במקום העבודה או בעבודה אחרת בהתאם לכישוריו. זאת באמצעות מלווה/מקדם מקצועי שיבנה יחד עמו תכנית התקדמות בתעסוקה.

כל הזכויות שמורות ל״קרן קמח״
Powered by: mosesnet